< Zeilcharter Emmalis

Disclaimer

"Zeilcharter De Emmalis" streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt "Zeilcharter De Emmalis" echter niet, noch kan "Zeilcharter De Emmalis" aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebr /uik ervan.

"Zeilcharter De Emmalis" behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. "Zeilcharter De Emmalis" garandeert niet de foutloze werking of ononderbr /oken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

"Zeilcharter De Emmalis" garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. "Zeilcharter De Emmalis" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. "Zeilcharter De Emmalis" accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.
Emmalis |Sitemap | Privacy | Disclaimer | Voorwaarden |