$value) { unset($value); } header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF'].""); } // Alles Controleren Wanneer er op Verzenden wordt gedrukt if(isset($_POST['verzenden'])) { $bedrijfsnaam = trim($_POST['bedrijfsnaam']); $naam = trim($_POST['naam']); $email = trim($_POST['email']); $telefoon = trim($_POST['telefoon']); $onderwerp = trim($_POST['onderwerp']); $bericht = trim($_POST['bericht']); $fout = ""; if($html) { // Headers $headers = "From: \"Ingevuld contactformulier Emmalis\" <".$wm_email.">\r\n"; $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$email.">\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$wm_email.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; // Bericht $message = "
Contactformulier ingevuld op Emmalis.nl:
===================================================
Bedrijfsnaam:".$bedrijfsnaam."
Naam:".$naam."
Email:".$email."
Telefoon:".$telefoon."
Onderwerp:".$onderwerp."
Bericht:".$bericht."
===================================================
Datum:".date("d-m-Y H:i:s")."
IP:".$ip."
Host:".$host."
===================================================
"; } if($html) { // Headers voor mail naar afzender $headers2 = "From: \"Emmalis\" <".$wm_email.">\r\n"; $headers2 .= "Reply-To: \"".$wm_naam."\" <".$wm_email.">\n"; $headers2 .= "Return-Path: Mail-Error <".$wm_email.">\n"; $headers2 .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers2 .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers2 .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; // Bericht naar afzender $message2 = "
* O N T V A N G S T B E V E S T I G I N G *

Geachte ".$naam.",

Op ".date("d-m-Y")." om ".date("H:i:s")." ontvingen wij van u het volgende bericht:

==================================================
Bedrijfsnaam:".$bedrijfsnaam."
Naam:".$naam."
Email:".$email."
Telefoon:".$telefoon."
Onderwerp:".$onderwerp."
Bericht:".$bericht."
Uw IP:".$ip."
==================================================

Wij zullen zo spoedig mogelijk hierop reageren.

Met vriendelijke groet,

Emmalis - bemanning
www.Emmalis.nl
"; } //Controleren of de verplichte velden zijn ingevuld if((empty($naam)) OR (strlen($naam) < 3) OR (eregi("[<>]", $naam))) { $fout .= "U bent vergeten uw naam in te vullen!
"; unset($naam); $fout_vakje_naam = "input_fout"; $fout_text_naam = "text_fout"; } if((empty($email)) OR (strlen($email) < 7) OR (eregi("[<>]", $email))) { $fout .= "U bent vergeten uw e-mail adres in te vullen!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } elseif(checkmail($email) == 0) { $fout .= "Vul een correct e-mail adres in!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } if((empty($onderwerp)) OR (strlen($onderwerp) < 3) OR (eregi(">", $onderwerp)) ) { $fout .= "U bent vergeten een onderwerp in te vullen!
"; unset($onderwerp); $fout_vakje_onderwerp = "input_fout"; $fout_text_onderwerp = "text_fout"; } if(empty($bericht)) { $fout .= "U bent vergeten een bericht in te vullen!
"; unset($bericht); $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } elseif(strlen($bericht) < 6) { $fout .= "Uw bericht is te kort!
"; $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } if(!$fout_text) { unset($fout_text_naam); unset($fout_text_email); unset($fout_text_onderwerp); unset($fout_text_bericht); } if(!$fout_vakje) { unset($fout_vakje_naam); unset($fout_vakje_email); unset($fout_vakje_onderwerp); unset($fout_vakje_bericht); } if(!empty($fout)) { echo "\n

\n".$fout."
\n

\n"; // Weergeven van de fout(en) } else { // Verstuur email mail($wm_email,$onderwerp,$message,$headers); //Verstuur email naar afzender mail($email,"Ontvangstbevestiging: $onderwerp",$message2,$headers2); // Bericht als mail succesvol is verzonden echo ""; echo "

  Bedankt, uw bericht is succesvol verzonden!
"; echo "  Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

"; echo "  Met vriendelijke groet,
"; echo "  ".$wm_naam."

"; // cookie zetten tegen spam setcookie("mailformulier",1,time()+($Anti_Spam*60)); // formulier wordt niet weer getoond - van true naar false gezet $Formulier = FALSE; //doorsturen nadat bericht verstuurd is //header("refresh:3;url=".$site.""); } } } else { $Formulier = FALSE; echo ""; echo "

Spam Beveiliging


"; echo "U kunt maar eens in de $Anti_Spam minuten een e-mail versturen!

"; header("refresh:3;url=".$site.""); } if(!isset($Formulier)) { ?> Contact Formulier
Bedrijfsnaam
Naam*
Email*
Telefoon
Onderwerp*
Bericht*
 

* Verplichte velden

U ontvangt van ons een bevestiging met daarin een afschrift van dit bericht.